Cuộc chiến của Gấu Teddy

245

08/02/2018


Gấu Teddy đang phải đối mặt với bệnh Zombie, chỉ còn lại một mình. Bạn hãy giúp Teddy sử dụng lựu đạn để bảo vệ thành lũy cuối cùng nhé ! Back to top